MySQL veritabanlarında timestamp alandaki değeri tarih, tarih alanındaki değeri timestamp şeklinde gösterimi

26 Eyl by Ahmet Duruöz

MySQL veritabanlarında timestamp alandaki değeri tarih, tarih alanındaki değeri timestamp şeklinde gösterimi

MySQL veritabanlarında kullanılan timestamp değerlerinin tarih şeklinde gösterimi için from_unixtime() fonksiyonu, tarih değerinin timestamp şekilnde gösterimi için unix_timestamp() fonksiyonu kullanılabilir. Örnek kullanımlar aşağıdaki gibidir.

Tarih şeklinde gösterim :

Formatsız gösterim :

mysql> select id, from_unixtime(timecreated) from my_table where id=1;
+----+----------------------------+
| id | from_unixtime(timecreated) |
+----+----------------------------+
| 1 | 2014-07-09 13:56:24    |
+----+----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Formatlı gösterim :

mysql> select id, from_unixtime(timecreated, '%Y %D %M %H:%i:%s') from my_table where id=1;
+----+-------------------------------------------------+
| id | from_unixtime(timecreated, '%Y %D %M %H:%i:%s') |
+----+-------------------------------------------------+
| 1 | 2014 9th July 13:56:24             |
+----+-------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Timestamp şeklinde gösterim :

mysql> SELECT unix_timestamp('2014-07-09 13:56:24');
+---------------------------------------+
| unix_timestamp('2014-07-09 13:56:24') |
+---------------------------------------+
|              1404903384 |
+---------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Loading

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen captcha kodunu giriniz *

Lütfen Resimdeki Kodu Boşluğa Giriniz.

Lütfen captcha kodunu giriniz *

Lütfen Resimdeki Kodu Boşluğa Giriniz.