SYSAUX tablo alanının kullanım durumu

Oracle veritabanlarında SYSAUX tablo alanı, SYSTEM tablo alanı için yardımcı bir saklama alanıdır. Temel işlevsellik için kritik olmayan Oracle veritabanı bileşenlerinin çoğu, SYSAUX tablo alanında bulunur. SYSAUX tablo alanı kullanılamaz hale gelirse, veritabanı yine de çalışacaktır, ancak SYSAUX bileşenlerini kullanan veritabanı bileşenleri çalışamaz duruma gelecek ya da sınırlı özelliklere sahip olacaktır.

Oracle veritabanlarında SYSAUX tablo alanının hangi bileşen tarafından ne kadarlık alan işgal edildiğinin bilgisine V$SYSAUX_OCCUPANTS görüntüsünden elde edebiliriz.

Audit işlemlerinin kayıtları SYSAUX tablo alanında tutulduğundan , çok fazla kayıt olduğunda SYSAUX tablo alanı dolabileceğinden , zaman zaman audit için SYSUX tablo alanındaki işgal edilen alan kontrol edilmelidir. Bu kontrol için aşağıdaki gibi bir sorgu kullanabilirsiniz.

SQL> select occupant_name,schema_name,occupant_desc,space_usage_kbytes from v$sysaux_occupants where occupant_name like 'AUD%';

OCCUPANT_NAME		SCHEMA_NAME			OCCUPANT_DESC 				SPACE_USAGE_KBYTES
------------------- ------------------- --------------------------- ------------------
AUDSYS				AUDSYS 				AUDSYS schema objects 		10368
AUDIT_TABLES		SYS					DB audit tables				0

Loading

Leave Your Comment