ORA-00600: internal error code, arguments: [krbebad_1] hatası

7 Kas by Ahmet Duruöz

ORA-00600: internal error code, arguments: [krbebad_1] hatası

12.2 veritabanlarında rman ile yedek alındığında , “RMAN-10038: database session for channel d1 terminated unexpectedly” şeklinde bir hata oluşup , alert log dosyasına da “ORA-00600: internal error code, arguments: [krbebad_1] ” hatasını yazmaktadır. Sorunun sebebi , henüz işaretlenmeyen bozuk blok ya da bloklardır. Bozuk bloğu tespit edip , düzelttikten sonra rman ile sorunsuz yedek alınabilmektedir.

Rman sırasındaki hata :

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03009: failure of backup command on d1 channel at 11/07/2019 17:32:15
RMAN-10038: database session for channel d1 terminated unexpectedly

Alert.log dosyasındaki hata :

ORA-00602: internal programming exception
ORA-07445: exception encountered: core dump [skgxpdmprqh_int()+84] [SIGSEGV] [ADDR:0x0] [PC:0x7F7D8B52BB74] [SI_KERNEL(general_protection)] []
ORA-07445: exception encountered: core dump [ksmem_dump()+80] [SIGSEGV] [ADDR:0x0] [PC:0x1282B10] [SI_KERNEL(general_protection)] []
ORA-00600: internal error code, arguments: [krbebad_1], [1031], [25], [], [], [], [], [], [], [], [], []

v$database_block_corruption kontrol edildiğinde bozuk bloklar görülmüyor ise , tüm datafile’lar için aşağıdaki gibi kontrol yapılmalıdır. Sorunlu blok tespit edildiğinde v$database_block_corruption da yer alacaktır.

 

RMAN> backup validate check logical datafile 2;

Starting backup at 05-NOV-19
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=197 instance=ORCL1 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_2
channel ORA_DISK_2: SID=5 instance=ORCL1 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_3
channel ORA_DISK_3: SID=135 instance=ORCL1 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_4
channel ORA_DISK_4: SID=196 instance=ORCL1 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_5
channel ORA_DISK_5: SID=261 instance=ORCL1 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_6
channel ORA_DISK_6: SID=324 instance=ORCL1 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_7
channel ORA_DISK_7: SID=645 instance=ORCL1 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_8
channel ORA_DISK_8: SID=773 instance=ORCL1 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00002 name=+DATA/orcl/datafile/sysaux.500.921154373
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:15
List of Datafiles
=================
File Status Marked Corrupt Empty Blocks Blocks Examined High SCN
---- ------ -------------- ------------ --------------- ----------
2  FAILED 0       36070    454402     1453401262323
 File Name: +DATA/orcl/datafile/sysaux.500.921154373
 Block Type Blocks Failing Blocks Processed
 ---------- -------------- ----------------
 Data    0       150505     
 Index   1       184242     
 Other   0       83583      

validate found one or more corrupt blocks
See trace file /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/ORCL1/trace/ORCL1_ora_295378.trc for details
Finished backup at 05-NOV-19

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir