Rman çalışırken debug açılması

Rman işlemlerinde daha detaylı bilgiler alabilmek için hata ayıklama / izleme (debug) yapılabilmektedir. Bu sayede bir sorun ile ilgili log dosyasındaki hatadan daha fazlasını elde etmiş oluyoruz.

Kullanımı :

rman target / debug trace=/tmp/rman.log

Aşağıdaki gibi kullanılmaktadır.

[oracle@orcldb01 ~]$ rman target / debug trace=/tmp/rman.log

Recovery Manager: Release 12.2.0.1.0 - Production on Thu Nov 7 17:27:18 2019

Copyright (c) 1982, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

RMAN-06005: connected to target database: ORCL (DBID=493182109)

RMAN>

Yukarıdaki örnekteki /tmp/rman.log dosyasının içeriği aşağıdakine benzer olacaktır.

Recovery Manager: Release 12.2.0.1.0 - Production on Thu Nov 7 17:27:18 2019

Copyright (c) 1982, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ORACLE_HOME:  /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1
System name:	Linux
Node name:	orcldb01.interiva.com
Release:	4.1.12-61.33.1.el6uek.x86_64
Version:	#2 SMP Tue Mar 14 13:16:51 PDT 2017
Machine:	x86_64

Starting with debugging set to level=9, types=ALL

DBGMISC:  ENTERED krmksimronly [17:27:18.166]

DBGSQL:   CHANNEL> alter session set events '19737 trace name context forever'
DBGSQL:     sqlcode = 0

DBGSQL:   CHANNEL> select decode(archiver, 'FAILED', 1, 0) into :archstuck from v$instance
DBGSQL:     sqlcode = 0
DBGSQL:     D :archstuck = 0

DBGSQL:   CHANNEL> alter session set events '19737 trace name context off'
DBGSQL:     sqlcode = 0
DBGMISC:  EXITED krmksimronly [17:27:18.168] elapsed time [00:00:00:00.001]

DBGSQL:   CHANNEL> select sys_context('userenv', 'con_id'), sys_context('userenv', 'cdb_name'), sys_context('userenv', 'con_name')
, case when sys_context('userenv', 'is_application_root') = 'YES' then 1 else 0 end into :pdbid, :cdbname, :pdbname, :approot from d
ual
DBGSQL:    sqlcode = 0
DBGSQL:     D :pdbid = 0
DBGSQL:     D :cdbname = NULL
DBGSQL:     D :pdbname = ORCL
DBGSQL:     D :approot = 0
DBGMISC:  ENTERED krmksimronly [17:27:18.197]
DBGMISC:  EXITED krmksimronly [17:27:18.197] elapsed time [00:00:00:00.000]

DBGSQL:   CHANNEL> select sys_context('userenv', 'con_id'), sys_context('userenv', 'cdb_name'), sys_context('userenv', 'con_name')
, case when sys_context('userenv', 'is_application_root') = 'YES' then 1 else 0 end into :pdbid, :cdbname, :pdbname, :approot from d
ual
DBGSQL:    sqlcode = 0
DBGSQL:     D :pdbid = 0
DBGSQL:     D :cdbname = NULL
DBGSQL:     D :pdbname = ORCL
DBGSQL:     D :approot = 0
DBGMISC:  ENTERED krmkgetdb [17:27:18.204]
DBGRPC:   krmxcc - entering
DBGRPC:   krmxcc - creating context for channel No-chid
DBGRPC:   krmxcc - connecting using target default channel
DBGRPC:   krmxcc - seting up for out-of-band
DBGRPC:   krmxpos - setting up channel No-chid
DBGRPC:   krmxpos - creating polling channel for channel No-chid
DBGMISC:   ENTERED krmksimronly [17:27:18.234]
DBGMISC:   EXITED krmksimronly [17:27:18.234] elapsed time [00:00:00:00.000]

DBGSQL:   CHANNEL> select sys_context('userenv', 'con_id'), sys_context('userenv', 'cdb_name'), sys_context('userenv', 'con_name'
), case when sys_context('userenv', 'is_application_root') = 'YES' then 1 else 0 end into :pdbid, :cdbname, :pdbname, :approot from 
dual
.
.
.
.
.
.
.
.

Loading

Leave Your Comment