Oracle salt okunur (read only) tabloları

Oracle veritabanlarında 11.1 ‘den itibaren sadece okunabilen herhangi bir güncelleme yapılamayan tablolar kullanmak mümkündür. Read only şeklinde tablo oluşturulamamaktadır , fakat alter table komutu ile bir tablo read only hale dönüştürülebilir.  Read only tablolara 11gR1, 11gR2 ve 12c veritabanlarında kolon ekleme işlemi yapılamamaktadır. Ama 18c versiyonu ve sonrasındaki versiyonlarda read only tablolara yeni kolon eklenebilmektedir.

Bir tabloyu aşağıdaki gibi read only hale dönüştürebilirsiniz.

SQL> alter table test1 read only;

Table altered.

Read only bir tabloya yapılan DML işlemleri ORA-12081 hatasına yol açacaktır.

SQL> insert into test1 values(1,'Ahmet','Duruoz');
insert into test1 values(1,'Ahmet','Duruoz')
      *
ERROR at line 1:
ORA-12081: update operation not allowed on table "SYS"."TEST1"


SQL> delete from test1;
delete from test1
      *
ERROR at line 1:
ORA-12081: update operation not allowed on table "SYS"."TEST1"


SQL> update test1 set id=2 where ad='Ahmet';
update test1 set id=2 where ad='Ahmet'
    *
ERROR at line 1:
ORA-12081: update operation not allowed on table "SYS"."TEST1"

Read only bir tabloyu tekrar yazılabilir hale getirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

SQL> alter table test1 read write;

Table altered.

Loading

Leave Your Comment