11.2.0.3 ya da 11.2.0.4 versiyonundan 12.2.0.1 versiyonuna upgrade sırasında “ALTER TABLE tab_stats$” işlemininde bekleme sorunu

Oracle 11.2.0.3 ya da 11.2.0.4 versiyonundan 12.2.0.1 versiyonuna yükseltme işlemilerinde ilk fazda uzun süre bekleyebilmektedir. Log’lar incelendiğinde aşağıdaki işlemde beklediği görülecektir.

SQL> Rem Basic standard package is invalid at this point.
SQL> ALTER TABLE tab_stats$
DROP (spare1, spare2, spare3, spare4, spare5, spare6);

Bu durumda , muhtemelen 29024054 numaralı bug ile karşılaşmış olabilirsiniz. Normalde upgrade işleminin ilk fazı fazla uzun sürmemektedir. Fakat bu durum oluştuğunda süre çok uzayacaktır. İşlemin uzun sürmesi herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Mutlaka devam eden işlemi kesmeden ilk fazın bitmesini bekleyin. Bir müşterimizde bu işlem 2300s kadar sürmüştü. İşlemi kesmeden bekledik ve diğer fazlar olması gerektiği gibi sürelerde tamamlandı.

Eğer işlemi kestiyseniz , sorunun giderilmesi için :

 1. Veritabanınızı yedekten dönün.
 2. 29024054 numaralı yamayı yedekten döndüğünüz veritabanına uygulayıp tekrar upgrade işlemini yapın.

İşlem başlatıldığında aşağıdaki gibi ilk fazda uzun süre bekleyecektir.

[oracle@orcldb01 ~]$ cd $ORACLE_HOME/bin
[oracle@orcldb01 bin]$ ./dbupgrade 

Argument list for [/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/admin/catctl.pl]
For Oracle internal use only A = 0
Run in            c = 0
Do not run in        C = 0
Input Directory       d = 0
Echo OFF           e = 1
Simulate           E = 0
Forced cleanup        F = 0
Log Id            i = 0
Child Process        I = 0
Log Dir           l = 0
Priority List Name      L = 0
Upgrade Mode active     M = 0
SQL Process Count      n = 0
SQL PDB Process Count    N = 0
Open Mode Normal       o = 0
Start Phase         p = 0
End Phase          P = 0
Reverse Order        r = 0
AutoUpgrade Resume      R = 0
Script            s = 0
Serial Run          S = 0
RO User Tablespaces     T = 0
Display Phases        y = 0
Debug catcon.pm       z = 0
Debug catctl.pl       Z = 0

catctl.pl VERSION: [12.2.0.1.0]
      STATUS: [production]
      BUILD: [RDBMS_12.2.0.1.0DBJUL2019RU_LINUX.X64_190624]


/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/admin/orahome = [/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1]
/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/bin/orabasehome = [/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1]
catctlGetOraBaseLogDir = [/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1]

Analyzing file /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/admin/catupgrd.sql

Log file directory = [/tmp/cfgtoollogs/upgrade20200313190634]

catcon: ALL catcon-related output will be written to [/tmp/cfgtoollogs/upgrade20200313190634/catupgrd_catcon_346909.lst]
catcon: See [/tmp/cfgtoollogs/upgrade20200313190634/catupgrd*.log] files for output generated by scripts
catcon: See [/tmp/cfgtoollogs/upgrade20200313190634/catupgrd_*.lst] files for spool files, if any

Number of Cpus    = 24
Database Name     = ORCL
DataBase Version   = 11.2.0.3.0
catcon: ALL catcon-related output will be written to [/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/cfgtoollogs/ORCL/upgrade20200313190635/catupgrd_catcon_346909.lst]
catcon: See [/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/cfgtoollogs/ORCL/upgrade20200313190635/catupgrd*.log] files for output generated by scripts
catcon: See [/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/cfgtoollogs/ORCL/upgrade20200313190635/catupgrd_*.lst] files for spool files, if any

Log file directory = [/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/cfgtoollogs/ORCL/upgrade20200313190635]

Parallel SQL Process Count      = 4
Components in [ORCL]
  Installed [APEX APS CATALOG CATJAVA CATPROC CONTEXT EM JAVAVM OLS ORDIM OWM RAC SDO XDB XML XOQ]
Not Installed [DV MGW ODM WK]

------------------------------------------------------
Phases [0-115]     Start Time:[2020_03_13 19:06:36]
------------------------------------------------------
***********  Executing Change Scripts  ***********
Serial  Phase #:0  [ORCL] Files:1  

Loading

Leave Your Comment