Mysql sunucusundaki mevcut bir kullanıcının adının değiştirilmesi

14 Nis by Ahmet Duruöz

Mysql sunucusundaki mevcut bir kullanıcının adının değiştirilmesi

Mysql sunucusundaki mevcut bir kullanıcının adının sonradan değiştirilmesi mümkündür.  Bunun için root ile mysql sunucusuna bağlandıktan sonra “rename” komutu ile işlem yapılabilir.

Root ile MySQL sunucusuna bağlandıktan sonra ilgili işlemler yapılmalıdır.

 

mysql -u root -p

 

Aşağıdaki şekilde kullanıcı adı değiştirilebilir.

 

MariaDB [(none)]> rename user 'test_user'@'%' to 'deneme_user'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

 

Kullanıcının adının değiştiğini kontrol etmek için sistemdeki kullanıcıları aşağıdaki gibi sorgulayabiliriz.

 

MariaDB [(none)]> select user, password, host from mysql.user;
+-------------+-------------------------------------------+-----------+
| user    | password                 | host   |
+-------------+-------------------------------------------+-----------+
| root    | *721D6F5CAD41C9A14E3FE73EAB61B4CD258A1B4B | localhost |
| root    | *721D6F5CAD41C9A14E3FE73EAB61B4CD258A1B4B | mysqldb |
| root    | *721D6F5CAD41C9A14E3FE73EAB61B4CD258A1B4B | 127.0.0.1 |
| root    | *721D6F5CAD41C9A14E3FE73EAB61B4CD258A1B4B | ::1    |
| deneme_user | *540BAABDF215F3E237EAEA9CF23E88D27D054CCE | %     |
+-------------+-------------------------------------------+-----------+
6 rows in set (0.00 sec)

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir