12.2.0.1 versiyonundaki Oracle veritabanlarında parallel sorgulardaki ‘PX Deq: Table Q Normal’ bekleme olayı

12.2.0.1 versiyonundaki Oracle veritabanlarında parallel sorgular 29252790 numaralı bug sebebiyle ‘PX Deq: Table Q Normal’ bekleme olayına sebep olabilmektedir.  Sorgulardaki DOP değeri 1 den büyük olan her değer için bu bekleme olayı görülebilmektedir.

Sorunun çözümü için 29252790 numaralı yama uygulanabilir.

Ya da

“_bloom_filter_enabled” parametresi session yada system genelinde FALSE olarak ayarlanmalıdır.

 

[oracle@oradb01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed May 13 12:08:27 2020

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> alter system set "_bloom_filter_enabled" = FALSE scope=both sid='*';

System altered.

 

 

Loading

Leave Your Comment