ORA-27528: Transport: RDS required by Engineered System is not available

Oracle Exadata ortamındaki veritabanlarında , instance başlatılırken eğer cluster_interconnect parametresi doğru şekilde ayarlanmadı ise , ORA-27528 şeklinde hata alınamktadır. Alınan hata aşağıdaki gibi olacaktır.

ORA-27528: Transport: RDS required by Engineered System is not available

Sorunun çözümü için cluster_interconnect  parametresi olması gereken şekilde ayarlanmalıdır. Parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

SQL> alter system set cluster_interconnects='192.168.10.90' scope=spfile sid='ORCL1'; 

Birden fazla infiniband arayüz varsa aşağıdaki gibi tüm ip’ler belirtilmelidir.

SQL> alter system set cluster_interconnects='192.168.10.90:192.168.10.91' scope=spfile sid='ORCL1'; 

Sonrasında , instance sorunsuz şekilde başlatılabilecektir.

 

Loading

Leave Your Comment