resmgr:pq queued bekleme olayı

Oracle veritabanlarında parallel_degree_policy parametresi AUTO olarak ayarlanmışsa, Oracle mümkün olduğunda paralel SQL kullanmayı deneyecektir. Sorgu koordinatörü, ilgili segmentler için DEGREE OF PARALLELISM ile belirtilen istenen sayıda paralel ikincil öğe elde etmeye çalışacaktır. Yeterli miktarda boş paralel slave yoksa, paralel SQL ifadesi sıraya alınır ve slave işlemleri için sırasını bekler.

Bir oturum paralel ifade kuyruğunda beklediğinde “resmgr:pq queued” bekleme olayı görülür.

Bekleme zamanı, oturumun, bu oturumu istenen paralellik derecesiyle çalıştırmak için yeterli paralel sorgu işlemlerinin kullanılabilir hale gelmesi için beklediği süreyi ifade eder.

Bu bekleme olayı görülen veritabanlarında, yeteri kadar kaynak varsa, parallel_max_servers parametre değeri arttırılmalıdır.

Sorgulardaki talep edilen parallellikte parallel proses başlatılmasında yaşanan bu bekleme olayı , parallelliğin azaltılması ya da PARALLEL_DEGREE_POLICY parametresinin MANUAL yapılası ile giderilebilir.

Ayrıca parallel_force_local parametresi TRUE yapılırsa , daha hızlı parallel proses başlatacağından bu bekleme olayı da azalacak hatta görülmeyecektir.

Parallel Queuing özelliğini kapatarak da bu bekleme olayından kurtulabilirsiniz. Özelliği kapatmak için aşağıdaki gibi “_parallel_statement_queuing” parametresini FALSE olarak ayarlamak gerekmektedir.

 

alter system set "_parallel_statement_queuing"=FALSE scope=both;

 

Loading

Leave Your Comment