Oracle veritabanlarının upgrade zamanlarının tespiti

Oracle veritabanlarının hangi tarihlerde upgrade edildiğinin bilgisine dba_registry_history den ulaşılabilir. Bu tablo, veritabanında gerçekleştirilen yükseltmeler, düşürmeler ve kritik yama güncellemeleri hakkında bilgi sağlar.

Aşağıdaki gibi bir sorgu ile veritabanımız en hangi tarihlerde hangi sürümden hangi sürüme geçmiş bilgisine ulaşabiliriz.

SQL> set pages 100 
set lines 200
col TIME format a20 
col ACTION format a20 
col VERSION format a20 
col COMMENTS format a50
select to_char(ACTION_TIME,'DD-MM-YYYY') TIME,ACTION,VERSION,COMMENTS from dba_registry_history where action='UPGRADE';

TIME		   ACTION		 VERSION	    COMMENTS
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------------------------------------
13-10-2022	   UPGRADE		 12.2.0.1.0	    Upgraded from 11.2.0.4.0

SQL> 

 

 

 

Loading

Leave Your Comment