Tag : AUD$' arşivleri - Veritabanı Bilgi Havuzu

AUD$ ve FGA_LOG$ tablolarının tablespace değişimi

Audit kayıtları için kullanılan AUD$ ve FGA_LOG$ tabloları , varsayılan olarak SYSTEM tablo alanında yer almaktadır. SYSTEM tablo alanı manual.

Read More