Etiket: AUD$’

AUD$ ve FGA_LOG$ tablolarının tablespace değişimi

Audit kayıtları için kullanılan AUD$ ve FGA_LOG$ tabloları , varsayılan olarak SYSTEM tablo alanında yer almaktadır. SYSTEM tablo alanı manual segment space yönetimi olan bir tablodur. Bu da 12c veritabanlarında AUD$ tablosuna insert işlemlerinde sorun yaşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca yoğun veritabanlarında gereksiz yere SYSTEM tabloalanının büyümesine sebep olacaktır. Bu tabloların segment space management auto olan […]