Etiket: big endian

Oracle veritabanlarındaki endian format nedir ?

Endian Nedir ? Endian , bilgisayarların multi-byte veri tiplerinin bellekteki saklanma yöntemidir. Diğer bir değişle verinin byte sıralamasını belirler. Little ve Big olmak üzere iki çeşit endian vardır. Little Endian Veri , bellekte ters sırada saklanır. Big Endian Veri , bellekte düz sırada saklanır. Örneğin ; Bir tamsayının 4 bayt (32 bit) olarak saklandığını varsayalım, […]