Etiket: detremine

12c veritabanının CDB (container database) olup olmadığının tespiti

Bir veritabanının CDB mi yoksa CDB olmayan mı olduğunu belirlemek için V$DATABASE görüntüsündeki CDB sütununu sorgulayabilirsiniz. Geçerli veritabanı CDB ise sütun değeri YES , CDB değilse sütun değeri NO olacaktır.   [oracle@orcldb ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Nov 28 21:45:10 2018 Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved. […]