Tag : drop unused coloumn arşivleri - Veritabanı

ORA-39726: unsupported add/drop column operation on compressed tables

Compressed tablolarda bir kolon drop edildiğinde , işlem başarılı görülse de drop edilen kolon unused olarak işaretlenir. Sonrasında bu unused.

Read More