Etiket: move lob

Bir tablodaki lob alanının başka bir tablespace’e taşınması

Bir tablodaki lob alanları, tablonun bulunduğu tablo alanından başka bir tablo alanına taşıyabiliriz. Bu işlemi online olarak yapmam mümkündür. Lob alanın taşınmasını aşağıdaki komut ile yapabilirsiniz. alter table KULLANICI.TABLO move lob (LOB_KOLON_ADI) store as (tablespace YENI_TABLESPACE); Taşıma sonrasında tabloya ait lob alandaki bilgiler yeni tablo alanına taşınmış olacaktır. Tabloya ait diğer veriler , tablonun tablo […]