Etiket: move schema objects

Bir şemaya ait tüm nesnelerin farklı bir tablo alanına taşınması

Bir şemadaki tüm nesneler farklı bir şemaya taşınma ihtiyacı durumunda aşağıdaki adımlar izlenmelidir. Sonrasında tüm nesneler farklı tablo alanında yer alacaktır. Aşağıdaki sorgular , taşıma için gerekli sorguları hazırlamaktadır. Sorgulardaki DATA_STAGE taşınacak tablo alanı , ADURUOZ ise tüm nesnelerini taşıyacağımı kullanıcıdır. Şemadaki tablolarun taşınması için ; select 'alter table '||owner||'.'||table_name||' move tablespace DATA_STAGE nologging parallel […]