Tag : ORA-28017 arşivleri - Veritabanı Bilgi Havuzu

“ORA-28017: The password file is in the legacy format” hatası

12c veritabanlarında , şifre dosyası formatı 11g veritabanlarındaki format şeklinde olduğunda , şifre dosyasında yer alan bir kullanıcının şifresi değiştirilmeye.

Read More