Tag : Oracle veritabanındaki bir tablonun boyutu arşivleri

Bir şemadaki tüm tabloların gerçek boyutunun hesaplanması

Oracle veritabanındaki bir tablonun boyutu hesaplanırken sadece data boyutuna bakmak hatalı olacaktır. Tabloya ait , indeks , lobsegment ve lobindex.

Read More