Etiket: partition taşıma

Partition olan bir tablonun başka bir tablo alanına taşınması

Partition olan bir tablo normal tablo taşıma şeklinde yapılamaz. Bu yüzden parçaların ayrı ayrı taşınması gerekmektedir.  Taşıma sonrasında tablonun eski tablo alanında yeni parça oluşturmaması içinse tablonun tablespace bilgisinin güncellenmesi gerekmektedir. Tablonun parçalarının taşınması için gerekli komutları aşağıdaki sorgu ile oluşturabilirsiniz. select 'ALTER TABLE KULLANICI.TABLO_ADI MOVE PARTITION '||partition_name||' TABLESPACE YENI_TABLESPACE NOLOGGING;' from dba_tab_partitions where TABLE_NAME='TABLO_ADI'; […]