Etiket: port

Oracle Exadata infiniband switch portları AutomaticHighErrorRate sebebiyle down olduğunda nasıl up yapılır ?

Oracle Exadata infiniband switch portlarındaki hata sayısı belirtilen eşik değerlere ulaştığında otomatik olarak AutomaticHighErrorRate olacak şekilde down duruma getirilmektedir. Sorun giderildikten sonra aşağıdaki şekilde up duruma getirilebilir. Öncelikle sorun olan infiniband switch’e ssh ile bağlanılmalıdır. Down durumdaki portun tespiti : [root@exasw-iba01 ~]# listlinkup Connector 0A Not present Connector 1A Not present Connector 2A Present <-> […]

Enterprise Manager Database Express 12c port konfigürasyonu

Enterprise Manager Database Express 12c uygulamasının çalıştığı portu kurulum sonrasında da değiştirebilirsiniz. Mevcut portu aşağıdaki şekilde tespti edebilirsiniz. [oracle@oradb trace]$ lsnrctl status | grep HTTP (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=oradb)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/admin/UDW/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) SQL*Plus üzerinden aşağıdaki sorgu ile de tespit edilebilir. SQL> select dbms_xdb.getHttpPort() from dual; DBMS_XDB.GETHTTPPORT() ---------------------- 0 SQL> select dbms_xdb_config.getHttpsPort() from dual; DBMS_XDB_CONFIG.GETHTTPSPORT() ------------------------------ 5500 Mevcut portun değiştirilmesini aşağıdaki şekilde […]