Tag : remap_data arşivleri - Veritabanı Bilgi Havuzu

Bir tablonun blob verisi olmadan dışarı aktarılması (export)

BLOB veri içeren bir tablonun blob alanındaki veriler olmadan dışarı aktarılması mümkündür. 11g r2 sürümünden itibaren DataPump export ile kullanılabilen.

Read More