Tag : tablonun son değişik tarihi arşivleri -

Bir tablonun en son ne zaman değiştirildiğinin tespiti

Bir tablodaki her satır için, ORA_ROWSCN, satırdaki en son değişikliğin SCN bilgisini döndürür. Bu sözde kolon, bir satırın en son.

Read More