Supplemental Logging (tamamlayıcı günlük kaydı) nedir ?

Supplemental Logging (tamamlayıcı günlük kaydı) nedir ?

Redo log dosyaları genellikle instance recovery ve media recovery için kullanılır. Bu tür işlemler için gereken veriler otomatik olarak redo log dosyalarına kaydedilir. Ancak, redo  tabanlı bir uygulama, redo log dosyalarında ek sütunların kaydedilmesini gerektirebilir. Bu ek sütunları log dosyalrına kaydetme işlemine tamamlayıcı günlük kaydı (supplemental logging) adı verilir. Oracle veritabanı varsayılan olarak herhangi bir […]

audsys.aud$unified tablosuna insert işlemindeki “gc freelist” bekleme olayı

Unified ya da  geleneksel audit tablolarındaki insert işlemlerinde , bu tabloların tablo alanları ASSM (automatic segment-space management) olmasına rağmen “gc freelist” şeklinde bekleme olayı görülebilmektedir. Hatta beklemeler veritabanı instance’ının asılı kalmasına da yola açabilmektedir. Bekleme olayı aşağıdaki işlemlerde görülebilmektedir. insert into sys.aud$ (Geleneksel Audit Trail) insert into audsys.aud$unified (Unified Audit Trail) Bu iki tablonun ASSM […]

CRS-2412: The Cluster Time Synchronization Service detects that the local time is significantly different from the mean cluster time

12.2.0.1 versiyonu ve sonrasındaki Grid versiyonlarında tüm node’lardaki zaman aynı olmasına rağmen CRS alert log dosyasında aşağıdaki gibi hata görülmektedir. CRS-2412: The Cluster Time Synchronization Service detects that the local time is significantly different from the mean cluster time. Node’lardaki saatler aşağıdaki gibi kontrol edilebilir. [root@exadbadm01 ~]# dcli -g dbs_group -l root date exadbadm01: Fri […]

resmgr:pq queued bekleme olayı

Oracle veritabanlarında parallel_degree_policy parametresi AUTO olarak ayarlanmışsa, Oracle mümkün olduğunda paralel SQL kullanmayı deneyecektir. Sorgu koordinatörü, ilgili segmentler için DEGREE OF PARALLELISM ile belirtilen istenen sayıda paralel ikincil öğe elde etmeye çalışacaktır. Yeterli miktarda boş paralel slave yoksa, paralel SQL ifadesi sıraya alınır ve slave işlemleri için sırasını bekler. Bir oturum paralel ifade kuyruğunda beklediğinde […]

Library cache lock nedir ?

Bu olay, library cache’in yani kütüphane önbelleğinin istemciler arasındaki eşzamanlılığını kontrol eder. Nesne tutamacında bir kilit alır, böylece: Bir istemci, diğer istemcilerin aynı nesneye erişmesini engelleyebilir. İstemci, bir bağımlılığı uzun süre koruyabilir (örneğin, başka hiçbir istemci nesneyi değiştiremez). Bu kilit aynı zamanda kütüphane önbelleğindeki bir nesneyi bulmak için de elde edilir. Library cahce lock, SQL […]