Exadata ortamındaki “Failed voting file relocation on diskgroup DBFS_DG” hatası

18 Ağu by Ahmet Duruöz

Exadata ortamındaki “Failed voting file relocation on diskgroup DBFS_DG” hatası

Exadata veritabanı sunucularında, voting dosyalarının olduğu cellnode’larda erişim sağlayamadığında ve erişim sağlandıktan sonra bile aşağıdaki gibi relocation hatası alınabilmektedir. DBFS_DG disk grubuna erişim olsa bile bu hata gelebilmektedir. 

 NOTE: Attempting voting file relocation on diskgroup DBFS_DG
 NOTE: Failed voting file relocation on diskgroup DBFS_DG

Öncelikle voting dosyalarını kontrol edelim.

[root@exadb01 ~]# /u01/app/12.2.0.1/grid/bin/crsctl query css votedisk
## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
-- -----  -----------------        --------- ---------
 1. ONLINE  95c4a6fc51d54fa9bf27520175a2176d (o/192.168.10.19;192.168.10.20/DBFS_DG_CD_05_exaceladm02) [DBFS_DG]
 2. ONLINE  adba944b7ccd4fe9bfba6fefd54a4203 (o/192.168.10.23;192.168.10.24/DBFS_DG_CD_10_exaceladm04) [DBFS_DG]
 3. ONLINE  68482351e6fb4f5bbf50b55f814830f1 (o/192.168.10.27;192.168.10.28/DBFS_DG_CD_03_exaceladm06) [DBFS_DG]
 4. OFFLINE 4c36175230c84f99bf17449f57a292f3 () []
 5. OFFLINE dbb38914ae9f4fe7bf475a9f1ea4c016 () []
Located 5 voting disk(s).

Hata alındığında voting disklerin olduğu cellnode’lara erişim olsa bile yukarıdaki gibi bazı dosyalar offline görülecektir. Bu durumda tüm compute node’lardaki crs aşağıdaki gibi yeniden başlatılmalıdır.

[root@exadb01 ~]# /u01/app/12.2.0.1/grid/bin/crsctl stop crs
[root@exadb01 ~]# /u01/app/12.2.0.1/grid/bin/crsctl start crs

Açıkdıktan sonra aşağıdaki gibi crs durumunu kontrol edebilirsiniz.

[root@exadb01 ~]# /u01/app/12.2.0.1/grid/bin/crsctl check crs
CRS-4638: Oracle High Availability Services is online
CRS-4537: Cluster Ready Services is online
CRS-4529: Cluster Synchronization Services is online
CRS-4533: Event Manager is online

Tüm node’lardaki crs yeniden başlatıldığında artık relocation hatası alınmayacaktır.

Aşağıdaki komut ile tüm node’larda voting dosyalarını durumunu kontrol edebilirsiniz.

[root@exadb01 ~]# dcli -g dbs_group -l root /u01/app/12.2.0.1/grid/bin/crsctl query css votedisk
exadbadm01: ## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
exadbadm01: -- -----  -----------------        --------- ---------
exadbadm01: 1. ONLINE  95c4a6fc51d54fa9bf27520175a2176d (o/192.168.10.19;192.168.10.20/DBFS_DG_CD_05_exaceladm02) [DBFS_DG]
exadbadm01: 2. ONLINE  adba944b7ccd4fe9bfba6fefd54a4203 (o/192.168.10.23;192.168.10.24/DBFS_DG_CD_10_exaceladm04) [DBFS_DG]
exadbadm01: 3. ONLINE  68482351e6fb4f5bbf50b55f814830f1 (o/192.168.10.27;192.168.10.28/DBFS_DG_CD_03_exaceladm06) [DBFS_DG]
exadbadm01: 4. ONLINE  4c36175230c84f99bf17449f57a292f3 (o/192.168.10.39;192.168.10.40/DBFS_DG_CD_03_exaceladm12) [DBFS_DG]
exadbadm01: 5. ONLINE  dbb38914ae9f4fe7bf475a9f1ea4c016 (o/192.168.10.35;192.168.10.36/DBFS_DG_CD_08_exaceladm10) [DBFS_DG]
exadbadm01: Located 5 voting disk(s).
exadbadm02: ## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
exadbadm02: -- -----  -----------------        --------- ---------
exadbadm02: 1. ONLINE  95c4a6fc51d54fa9bf27520175a2176d (o/192.168.10.19;192.168.10.20/DBFS_DG_CD_05_exaceladm02) [DBFS_DG]
exadbadm02: 2. ONLINE  adba944b7ccd4fe9bfba6fefd54a4203 (o/192.168.10.23;192.168.10.24/DBFS_DG_CD_10_exaceladm04) [DBFS_DG]
exadbadm02: 3. ONLINE  68482351e6fb4f5bbf50b55f814830f1 (o/192.168.10.27;192.168.10.28/DBFS_DG_CD_03_exaceladm06) [DBFS_DG]
exadbadm02: 4. ONLINE  4c36175230c84f99bf17449f57a292f3 (o/192.168.10.39;192.168.10.40/DBFS_DG_CD_03_exaceladm12) [DBFS_DG]
exadbadm02: 5. ONLINE  dbb38914ae9f4fe7bf475a9f1ea4c016 (o/192.168.10.35;192.168.10.36/DBFS_DG_CD_08_exaceladm10) [DBFS_DG]
exadbadm02: Located 5 voting disk(s).
exadbadm03: ## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
exadbadm03: -- -----  -----------------        --------- ---------
exadbadm03: 1. ONLINE  95c4a6fc51d54fa9bf27520175a2176d (o/192.168.10.19;192.168.10.20/DBFS_DG_CD_05_exaceladm02) [DBFS_DG]
exadbadm03: 2. ONLINE  adba944b7ccd4fe9bfba6fefd54a4203 (o/192.168.10.23;192.168.10.24/DBFS_DG_CD_10_exaceladm04) [DBFS_DG]
exadbadm03: 3. ONLINE  68482351e6fb4f5bbf50b55f814830f1 (o/192.168.10.27;192.168.10.28/DBFS_DG_CD_03_exaceladm06) [DBFS_DG]
exadbadm03: 4. ONLINE  4c36175230c84f99bf17449f57a292f3 (o/192.168.10.39;192.168.10.40/DBFS_DG_CD_03_exaceladm12) [DBFS_DG]
exadbadm03: 5. ONLINE  dbb38914ae9f4fe7bf475a9f1ea4c016 (o/192.168.10.35;192.168.10.36/DBFS_DG_CD_08_exaceladm10) [DBFS_DG]
exadbadm03: Located 5 voting disk(s).
exadbadm04: ## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
exadbadm04: -- -----  -----------------        --------- ---------
exadbadm04: 1. ONLINE  95c4a6fc51d54fa9bf27520175a2176d (o/192.168.10.19;192.168.10.20/DBFS_DG_CD_05_exaceladm02) [DBFS_DG]
exadbadm04: 2. ONLINE  adba944b7ccd4fe9bfba6fefd54a4203 (o/192.168.10.23;192.168.10.24/DBFS_DG_CD_10_exaceladm04) [DBFS_DG]
exadbadm04: 3. ONLINE  68482351e6fb4f5bbf50b55f814830f1 (o/192.168.10.27;192.168.10.28/DBFS_DG_CD_03_exaceladm06) [DBFS_DG]
exadbadm04: 4. ONLINE  4c36175230c84f99bf17449f57a292f3 (o/192.168.10.39;192.168.10.40/DBFS_DG_CD_03_exaceladm12) [DBFS_DG]
exadbadm04: 5. ONLINE  dbb38914ae9f4fe7bf475a9f1ea4c016 (o/192.168.10.35;192.168.10.36/DBFS_DG_CD_08_exaceladm10) [DBFS_DG]
exadbadm04: Located 5 voting disk(s).
exadbadm05: ## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
exadbadm05: -- -----  -----------------        --------- ---------
exadbadm05: 1. ONLINE  95c4a6fc51d54fa9bf27520175a2176d (o/192.168.10.19;192.168.10.20/DBFS_DG_CD_05_exaceladm02) [DBFS_DG]
exadbadm05: 2. ONLINE  adba944b7ccd4fe9bfba6fefd54a4203 (o/192.168.10.23;192.168.10.24/DBFS_DG_CD_10_exaceladm04) [DBFS_DG]
exadbadm05: 3. ONLINE  68482351e6fb4f5bbf50b55f814830f1 (o/192.168.10.27;192.168.10.28/DBFS_DG_CD_03_exaceladm06) [DBFS_DG]
exadbadm05: 4. ONLINE  4c36175230c84f99bf17449f57a292f3 (o/192.168.10.39;192.168.10.40/DBFS_DG_CD_03_exaceladm12) [DBFS_DG]
exadbadm05: 5. ONLINE  dbb38914ae9f4fe7bf475a9f1ea4c016 (o/192.168.10.35;192.168.10.36/DBFS_DG_CD_08_exaceladm10) [DBFS_DG]
exadbadm05: Located 5 voting disk(s).
exadbadm06: ## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
exadbadm06: -- -----  -----------------        --------- ---------
exadbadm06: 1. ONLINE  95c4a6fc51d54fa9bf27520175a2176d (o/192.168.10.19;192.168.10.20/DBFS_DG_CD_05_exaceladm02) [DBFS_DG]
exadbadm06: 2. ONLINE  adba944b7ccd4fe9bfba6fefd54a4203 (o/192.168.10.23;192.168.10.24/DBFS_DG_CD_10_exaceladm04) [DBFS_DG]
exadbadm06: 3. ONLINE  68482351e6fb4f5bbf50b55f814830f1 (o/192.168.10.27;192.168.10.28/DBFS_DG_CD_03_exaceladm06) [DBFS_DG]
exadbadm06: 4. ONLINE  4c36175230c84f99bf17449f57a292f3 (o/192.168.10.39;192.168.10.40/DBFS_DG_CD_03_exaceladm12) [DBFS_DG]
exadbadm06: 5. ONLINE  dbb38914ae9f4fe7bf475a9f1ea4c016 (o/192.168.10.35;192.168.10.36/DBFS_DG_CD_08_exaceladm10) [DBFS_DG]
exadbadm06: Located 5 voting disk(s).
exadbadm07: ## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
exadbadm07: -- -----  -----------------        --------- ---------
exadbadm07: 1. ONLINE  95c4a6fc51d54fa9bf27520175a2176d (o/192.168.10.19;192.168.10.20/DBFS_DG_CD_05_exaceladm02) [DBFS_DG]
exadbadm07: 2. ONLINE  adba944b7ccd4fe9bfba6fefd54a4203 (o/192.168.10.23;192.168.10.24/DBFS_DG_CD_10_exaceladm04) [DBFS_DG]
exadbadm07: 3. ONLINE  68482351e6fb4f5bbf50b55f814830f1 (o/192.168.10.27;192.168.10.28/DBFS_DG_CD_03_exaceladm06) [DBFS_DG]
exadbadm07: 4. ONLINE  4c36175230c84f99bf17449f57a292f3 (o/192.168.10.39;192.168.10.40/DBFS_DG_CD_03_exaceladm12) [DBFS_DG]
exadbadm07: 5. ONLINE  dbb38914ae9f4fe7bf475a9f1ea4c016 (o/192.168.10.35;192.168.10.36/DBFS_DG_CD_08_exaceladm10) [DBFS_DG]
exadbadm07: Located 5 voting disk(s).
exadbadm08: ## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
exadbadm08: -- -----  -----------------        --------- ---------
exadbadm08: 1. ONLINE  95c4a6fc51d54fa9bf27520175a2176d (o/192.168.10.19;192.168.10.20/DBFS_DG_CD_05_exaceladm02) [DBFS_DG]
exadbadm08: 2. ONLINE  adba944b7ccd4fe9bfba6fefd54a4203 (o/192.168.10.23;192.168.10.24/DBFS_DG_CD_10_exaceladm04) [DBFS_DG]
exadbadm08: 3. ONLINE  68482351e6fb4f5bbf50b55f814830f1 (o/192.168.10.27;192.168.10.28/DBFS_DG_CD_03_exaceladm06) [DBFS_DG]
exadbadm08: 4. ONLINE  4c36175230c84f99bf17449f57a292f3 (o/192.168.10.39;192.168.10.40/DBFS_DG_CD_03_exaceladm12) [DBFS_DG]
exadbadm08: 5. ONLINE  dbb38914ae9f4fe7bf475a9f1ea4c016 (o/192.168.10.35;192.168.10.36/DBFS_DG_CD_08_exaceladm10) [DBFS_DG]
exadbadm08: Located 5 voting disk(s).

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir