Etiket: Failed voting file relocation on diskgroup DBFS_DG

Exadata ortamındaki “Failed voting file relocation on diskgroup DBFS_DG” hatası

Exadata veritabanı sunucularında, voting dosyalarının olduğu cellnode’larda erişim sağlayamadığında ve erişim sağlandıktan sonra bile aşağıdaki gibi relocation hatası alınabilmektedir. DBFS_DG disk grubuna erişim olsa bile bu hata gelebilmektedir.  NOTE: Attempting voting file relocation on diskgroup DBFS_DG NOTE: Failed voting file relocation on diskgroup DBFS_DG Öncelikle voting dosyalarını kontrol edelim. [root@exadb01 ~]# /u01/app/12.2.0.1/grid/bin/crsctl query css votedisk ## […]