PX Deq Credit: send blkd bekleme olayı

Oracle veritabanlarında çok fazla paralel sorgular çalıştırıldığında aşağıdaki bekleme olayları görülebilmektedir.

PX Deq: Table Q Normal
PX Deq Credit: send blkd
PX qref latch

Bu bekleme olaylarının sebebi , paralel yürütme için mesajların boyutunun belirtildiği parallel_execution_message_size parametresinin yetersizliğinden kaynaklanmakdır. Bu paremetrenin değeri 2148 byte ile  65535 byte arasında olabilir. 

Parametrenin değerini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. Ancak, parallel_execution_message_size için daha büyük bir değer, shared pool için bellek gereksinimini artıracaktır. Bu yüzden sga değerini de arttırmayı düşünebilirsiniz.

 

SQL> alter system set parallel_execution_message_size=32768 scope=spfile  sid='*';

System altered.

 

Loading

Leave Your Comment