Automatic Memory Management konfigürasyonu

Automatic Memory Management kullanılmayan veritabanlarında AMM konfigürasyonu sonradan da yapılabilir. Bunun için gerekli parametreleri değiştirip veritabanını yeniden başlatmak gerekiyor. Oracle veritabanlarında Automatic Memory Management (AMM) aktif…


Bir kullanıcıya ait yetkilerin sorgulanması

Bir kullanıcıya verilmiş yetkilerin neler olduğunu data dictionary görüntüleriyle sorgulamak mümkündür. Kullanılabilecek başlıca görüntüler aşağıdaki gibidir : Tüm kullanıcıların yetkileri için : ALL_COL_PRIVS ALL_COL_PRIVS_MADE ALL_COL_PRIVS_RECD…


Oracle veritabanı parametresinin resetlenmesi

Oracle veritabanındaki bir parametreyi varsayılan değerine dönüştürebiliriz. Resetleme işlemi sadece spfile’da yapılmaktadır. Bellekteki parametre değeri resetlenemez. Bir parametrenin değerinin resetlenmesini aşağıdaki komut ile sağlayabiliriz.


ORA-600 [ktspfhsp-9] hatasının çözümü

Tablolara insert işlemi sırasında çeşitli bug ve tablonun segmentlerindeki bozulmalardan kaynaklı ORA-600 [ktspfhsp-9] şeklinde hata alınmaktadır. Hata tüm insert işlemlerinde olmayıp , yoğunluk arttığında geldiği gözlenlenmiştir.…


Partition olan bir tablonun başka bir tablo alanına taşınması

Partition olan bir tablo normal tablo taşıma şeklinde yapılamaz. Bu yüzden parçaların ayrı ayrı taşınması gerekmektedir.  Taşıma sonrasında tablonun eski tablo alanında yeni parça oluşturmaması…