Etiket: Cursor Mutex S

cursor: mutex S bekleme olayına sebep olan sorgular

Bir oturum, paylaşılan modda bir mutex’i talep ettiğinde, başka bir oturum bu mutex’i aynı cursor nesnesinde özel modda tuttuğunda, Cursor Mutex S bekleme olayına sebep olur. Diğer bir deyişle Cursor Mutex S bekleme olayı oluştuğunda farklı iki session aynı sorgu üzerinde hard yada soft parsing yapmaya çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak shared pool içerinde yüksek sayıda […]