Etiket: from_unixtime

MySQL veritabanlarında timestamp alandaki değeri tarih, tarih alanındaki değeri timestamp şeklinde gösterimi

MySQL veritabanlarında kullanılan timestamp değerlerinin tarih şeklinde gösterimi için from_unixtime() fonksiyonu, tarih değerinin timestamp şekilnde gösterimi için unix_timestamp() fonksiyonu kullanılabilir. Örnek kullanımlar aşağıdaki gibidir. Tarih şeklinde gösterim : Formatsız gösterim : mysql> select id, from_unixtime(timecreated) from my_table where id=1; +----+----------------------------+ | id | from_unixtime(timecreated) | +----+----------------------------+ | 1 | 2014-07-09 13:56:24 | +----+----------------------------+ 1 row […]