Etiket: kgantc_1

ORA-00600: internal error code, arguments: [kgantc_1] hatası

Bir oturumda , mevcut işlem kilit için beklerken , ilgili oturum kill -9 ya da ctrl+c ile beklenmedik şekilde kesildiğinde , veritabanında “ORA-00600: internal error code, arguments: [kgantc_1], [0], [1], [], [], [], [], [], [], [], [], []” şeklinde hata oluşacaktır. Hata oluştuğunda ilgili işlem aşağıdaki hatalar ile sonlanacaktır. ORA-00600: dahili hata kodu, bağımsız […]