Etiket: memory usage

Veritabanı bellek (sga, pga) kullanım oranları

Oracle veritabanlarındaki bellek kullanım oranlarının tespiti için aşağıdaki sorgu kullanılabilir. Zaman zaman bellek değerlerinde artış olursa ilgili zaman aralığındaki işlemlerin incelenmesi gerekecektir. dba_hist_snapshot görüntüsünden aşağıdaki gibi bir sorgu ile bellek kullanım oranları tespit edilebilir. SQL> set lines 1000 SQL> set pages 1000 SQL> SELECT sn.INSTANCE_NUMBER, sga.allo sga, pga.allo pga, (sga.allo + pga.allo) tot, TRUNC (SN.END_INTERVAL_TIME, 'mi') […]