Etiket: ORA-01031

Farklı bir şemada materialized view oluştururken alınan “ORA-01031: Insufficient Privileges” hatası

Bir kullanıcı , farklı bir şemada materialized view oluşturmaya çalıştığında , eğer oluşturulmaya çalışılan şemanın kullanıcısının create table yetkisi yoksa , materialized view oluşturma işlemi ORA-01031 hatasına yol açacaktır. Bu hatanın alınmaması için materialized view oluşturulan kullanıcıya create table yetkisi verilmelidir. Aşağıdaki örnekte ahmet kullanıcısı ile mehmet kullanıcının şemasında materialized view oluşturulmuştur. SQL> conn ahmet/ahmet […]